Karl Marx Kimdir

Karl Marx Kimdir 1

Karl Marx Kimdir 5 Mayıs 1818‘de Almanya’nın Rhine Eyaleti’nin Trier kasabasında doğdu. Orta öğretimini Trier’de tamamladı. Bonn ve Berlin üniversitelerinde hukuk öğrenimi görürken tarih ve felsefeyle ilgilendi, Hegelci E. Gans’ın derslerini izledi. 1841‘de “Demokritos’un ve Epikuros’un Doğa Felsefelerinin Farklılıkları” adlı doktora tezinde, dinin maddecilik açısından eleştirisini yaptı. Sol Hegelcilere katılarak Bauer kardeşlerle dostluk kurarken, bir yandan … Devamını oku

Descartes Kimdir

descartes kimdir

Descartes Kimdir Düşünce tarihine daha genel bir perspektiften bakıldığında, Ortaçağ felsefesi, değer temelli ve teleolojik bir dünya görüşüne bağlanması, maddeyi ve dolayısıyla bilimi tümden unutup, tinsel olanı ve teolojiyi tahta çıkarması dolayısıyla bir uca yerleştirilebilir. Bu yapıldığında, Hobbes’u da değer yüklü bakış açısını, dünyanın geleneksel dini veya teleolojik yorumunu bilimsel dünya görüşü veya yeni mekanik … Devamını oku

Daniel C. Dennett Kimdir

Daniel C. Dennett

Daniel C. Dennett, (28 Mart 1942 , Boston, Massachusetts, ABD), zihin felsefesinde uzmanlaşmış Amerikan doğa bilimci filozofudur. 21. yüzyılın başında ateist harekette öne çıkan bir figür oldu. Dennett’in babası bir diplomat ve İslam tarihi bilginiydi ve annesi de editör ve öğretmendi. 1963 yılında Harvard Üniversitesi’nden felsefe ve ardından Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Gilbert … Devamını oku

Nietzsche’de Ahlak Ve Din Kavramı

nietzsche

Ahlak Ve Din Kavramı Nietzsche  dünyada nesnel bir ahlaki düzenin olmadığını söyler: Ahlaki fenomenler yoktur, ama sadece fenomenlerin ahlaki yorumları vardır. O kendisinin,bir bütün olarak hiçbir ahlaki olgu  bulunmadığını ilk gören kişi olduğuna inanır ve kendisi de dahil olmak üzere, her filozofu iyi ve kötünün ötesinde bir duruş almaya – kendisini ahlaki yargılar yanılsamasının altına … Devamını oku

NİETZSCHE FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI

nietzsche felsefesi

Nihilizm : 1. Hiççilik, Genel olarak, Tanrı`nın varoluşunu, ruhun ölümsüzlüğünü, iradenin özerkliğini, aklın otoritesini, değerlerin nesnelliğini, bilginin imkanını, tarihin mutlu sonunu yadsıma türünden bir reddiye dışında, bir de umutsuzluk, düş kırıklığı duygusu ihtiva eden görüş. Genel bir piskolojik ya da felsefi hal olarak hiççilik, tüm ahlaki, dini, siyasi ve toplumsal değerlerden yoksun olma, varlık/yokluk, gerçeklik/gerçekdışılık, … Devamını oku

Nietzsche Kimdir

nietzsche

Nietzsche Kimdir Yapıtları kişinin en derin inançlarına meydan okuduğunda bile rahatsız etmeye, kışkırtmaya ve esinlendirmeye asla son vermeyen bir düşünür Nietzsche. Bir zamanlar Martin Heidegger’in de belirttiği gibi, bugün düşünen herkes, ister izinde isterse karşısında olsun, Nietzsche’nin aydınlattığı yolda veya gölgesinde düşünmektedir. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca birbirinden çok farklı yorumlamalara konu olması ve anlaşılmazlığının vurgulanması, yapıtın parçalarının, bütünle … Devamını oku

Japon Felsefesi

Japon Felsefesi 5

Japon Felsefesi tarihsel olarak hem yabancı (özellikle Çin ve Batı ) hem de benzersiz Japon unsurlarının bir birleşimi olmuştur . Edebi formlarında, Japon felsefesi yaklaşık on dört yüzyıl önce başladı. Konfüçyüsçülük dan Japonya girilen Çin 5 Yüzyıl etrafında AD olarak yaptığımız Budizm . Neo-Konfüçyüsçülük , 16. yüzyılda Japonya’da en belirgin hale geldi. Ayrıca 16. yüzyıldan beri, Japon samurayları veya savaşçı sınıfında geliştirilen bazı yerli sadakat ve onur fikirleri entegre edildi. Batı felsefesinin Japonya’da büyük etkisi ancak 19. yüzyılın ortalarından beri olmuştur. Ancak, … Devamını oku

İYİ FELSEFE NEDİR?

İYİ FELSEFE NEDİR? 7

Çok uzun zaman önce, bir vardı Heyecan değişimi ile Felsefe Konuşma Sigmund Freud iyi filozof olup olmadığı hakkında ‘ın Joshua Landy’yi. Joshua karşı görüşü ifade ederken Freud’un iyi bir filozof (aslında mükemmel bir filozof) olduğu pozisyonunu aldım. Sohbeti şaşkınlık içinde bıraktım. Aynı adamın çılgınca farklı değerlendirmelerini nasıl yapabiliriz? İlk başta, bizden birinin yanlış olması gerektiğini … Devamını oku

Analitik Felsefenin Onbir Dogması

Analitik Felsefenin Onbir Dogması 10

Doğal felsefe sezgileri değil bilimsel kanıtları kullanır. Felsefe , bilginin, gerçekliğin ve ahlakın doğası hakkındaki temel soruları cevaplama girişimidir. Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık’ta baskın yaklaşım, bilgi (epistemoloji), gerçeklik (metafizik) ve ahlak (etik) çalışmaları için önemli olan kavramları analiz etmek için dil ve mantık çalışmasını kullanmaya çalışan analitik felsefedir. Felsefeye bilimsel araştırmalara daha yakından bağlı alternatif bir yaklaşımı tercih ediyorum. Bu … Devamını oku

Nietzsche Felsefesi Nedir ?

Nietzsche Felsefesi Nedir ? 13

Masanın üzerinde bir tomar kâğıt ve ilgili ilgisiz düşülmüş notlar manzumesi… Karalamalar, dipnotlar, alıntılar vs. Bir sürü ön hazırlık ve bu hengâmenin getirdiği o çok sevdiğim bildik dağınıklık… Ne zaman bir deneme yazmaya kalksam aynı heyecan ve kargaşayı yaşarım. Fakat bu seferki daha farklı şekilde cereyan ediyor vücudumda. Daha şiddetli ve tutkulu bir heyecan. Nedenini … Devamını oku