Otizm Nedir?

Otizm Nedir?

Otizm, bilgi işlemeyi çeşitli şekillerde etkileyen gelişimsel bir bozukluktur. Otizmli insanlar sosyal ve iletişim becerilerinde zorlanırlar. İlgi alanlarını kısıtladılar ve tekrarlayan davranışlarda bulundular. Ayrıca, belirli manzaralar veya sesler gibi duyusal uyarımlardan hassasiyet veya rahatsızlık yaşama eğilimindedirler.

Otizmin semptomları büyük ölçüde değiştiği için, durumun Otizm Spektrum Bozukluğu olarak adlandırılan bir spektrumda olduğu söylenir. Asperger sendromu “yüksek işlevli” otizmi ifade eder, ancak artık resmi bir teşhis terimi değildir.

Otizm genellikle iki yaşına kadar kendini gösterir. CDC’ye göre, durum kadınlarda kadınlara göre dört kat daha sık teşhis edilir, ancak kadınlar sıklıkla gözden kaçırılır ve yanlış teşhis edilir. Tanı sıklığı son 20 yılda artmıştır; insidansın gerçekten artıp artmadığı, uzmanların daha fazla uyanık olup olmadığı veya tanının daha az bozulma dereceleri içerecek şekilde değişip değişmediği açık değildir.

Otizm için bir tedavi yoktur ya da evrensel olarak aranan bir şey yoktur: Birçok insan otizmin iyileştirilmesi gereken tıbbi bir durum olarak çerçevelenmemesi gerektiğini savunmaktadır. Otizm spektrumunun alt işlevini yerine getirenler için, hedefe yönelik uygulamalar ve tedaviler semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Semptomlar yıllar içinde de hafifleyebilir.

Otizm Nedir? 1

Otizmin Özellikleri Nelerdir?

Durum üç yaşından önce ortaya çıkar ve özellikle kafa karıştırıcı olabilir, çünkü etkilenen bazı çocuklar bozukluğun başlangıcına kadar normal olarak gelişir. Semptomların şiddeti büyük ölçüde değişmekle birlikte, sosyal ve iletişim becerilerinde her zaman bozulmalar vardır. (Bazı otizmli çocuklar hiç konuşmazlar ve yaşam boyunca sessiz kalırlar), Otizmli çocuklar da sınırlı çıkarlar ve tekrarlayan davranışlar gösterirler.

Ebeveynler bebek göz teması önler veya yanıt vermiyor görebilirsiniz ve onlara duygusal bağlar ve ebeveyn oluşturmak için zor olabilir. Otizmli çocukların duyusal deneyimlere alışılmadık tepkileri vardır ve bazı seslere, dokulara, zevklere veya kokulara karşı çok hassas olabilirler. Motor koordinasyonunda eksiklikler ve zayıf kas tonusu olabilir.

Otistik çocuklar hayatın erken dönemlerinde el çırpma, vücut sallama ve ses yapma gibi birçok tekrarlayan davranış sergilerler. Nesneleri tekrar tekrar düzenleyebilir veya istifleyebilirler. Bazı çocuklar, el ısırma ve kafa vurma gibi tekrarlanan eylemlerle kendilerine zarar verir. Günlük yaşamın değişmeyen rutinleri için erken bir tercih gösterirler.

Otizme Ne Sebep Olur?

Otizm Nedir? 2

Hiç kimse otizme neyin sebep olduğunu tam olarak anlayamaz. Bozukluk teşhisi konan çocuk sayısı binyılın başlangıcından bu yana önemli ölçüde artmıştır, ancak uzmanlar bunun tanı farkındalığında bir iyileşme mi yoksa yaygınlıktaki gerçek bir artışı yansıtıp yansıtmadığından emin değildir.

Araştırmalar genetiğin bir faktör olduğunu gösteriyor , çünkü otizmle kardeş olan insanların otizme sahip olma olasılığı daha yüksektir. Otizmin, daha büyük bir ebeveyni olan bireylerde de daha olasıdır. Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne göre çok düşük doğum ağırlığı da bir risk faktörüdür ve ASD, Fragile X sendromu veya tüberoz skleroz gibi bazı genetik durumları olan kişilerde daha sık görülür.

Bir Yanıt