Etiket: Nietzsche

Nietzsche’de Ahlak Ve Din Kavramı

Ahlak Ve Din Kavramı Nietzsche  dünyada nesnel bir ahlaki düzenin olmadığını söyler: Ahlaki fenomenler yoktur, ama sadece fenomenlerin ahlaki yorumları vardır. O kendisinin,bir bütün olarak hiçbir ahlaki olgu  bulunmadığını …

NİETZSCHE FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI

Nihilizm : 1. Hiççilik, Genel olarak, Tanrı`nın varoluşunu, ruhun ölümsüzlüğünü, iradenin özerkliğini, aklın otoritesini, değerlerin nesnelliğini, bilginin imkanını, tarihin mutlu sonunu yadsıma türünden bir reddiye dışında, bir de umutsuzluk, …

Nietzsche Kimdir

Nietzsche Kimdir Yapıtları kişinin en derin inançlarına meydan okuduğunda bile rahatsız etmeye, kışkırtmaya ve esinlendirmeye asla son vermeyen bir düşünür Nietzsche. Bir zamanlar Martin Heidegger’in de belirttiği gibi, bugün düşünen …

Nietzsche Felsefesi Nedir ?

Masanın üzerinde bir tomar kâğıt ve ilgili ilgisiz düşülmüş notlar manzumesi… Karalamalar, dipnotlar, alıntılar vs. Bir sürü ön hazırlık ve bu hengâmenin getirdiği o çok sevdiğim bildik dağınıklık… Ne …