Entropinin Psikolojiyle Ne İlgisi Var?

entropi-nedir

ANAHTAR NOKTALARI Entropi, kapalı bir sistemde düzensizliğin her zaman arttığını belirten bir fiziksel yasadır. Evrim, homeostazı sürdürmek için enerji harcayan “anti-entropik” adaptasyonları seçer. Kararlı psikolojik fenomenler, enerjiyi biyopsikososyal düzeni korumaya yönlendiren “anti-entropik” adaptasyonlar olarak anlaşılabilir. Entropi Yasası Entropi Yasası olarak da bilinen Termodinamiğin İkinci Yasası, kapalı bir sistemde enerjinin her zaman yüksek enerjiden düşük enerji … Devamını oku