Şeytan ve Melek Felsefesi

Şeytan ve Melek Felsefesi

 

Felsefi olarak düşünürsek şeytan ve melek insanın içinde olup bir düşünce prosedörüdür. Maddesel olarak bir açıklaması olmayıp metafizik varlıklardır. Belli bir döneme kadar insanlara görünebilen ve daha sonra bu olgu yasaklanan şimdi ise belli boyut ve frekanslarla iletişim halinde olan varlıklardır. Ruhsal âlemde sadece cin, melek, şeytan değil bunların yanı sıra bir çok ruhani varlık vardır.

Fermi paradoksu der ki; dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığının gayet yüksek olduğuna dair tahminlerin varlığı ile bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çelişkiyi ifade eder.

 

MELEKLER: Su varlıkları olarak bilinir olup şeytanlar gibi dişi ve erkeği yoktur. İlahi emir tarafından belli rütbe ve görevleri olup yaratıcı ile evren arasında bir perde hükmüne geçerler. Meleklerin var olduğuna dair önemli delillerden biri de onların varlığı hakkında bütün semavî dinlerin ittifak etmesidir. Hatta diğer bütün dinlerde de böyle manevî canlıların varlığına inanılır. (Bkz. Sözler, 29. Söz Melaike Bahsi)

ŞEYTANLAR: Ateş elementi varılığı olup melekler gibi dişi ve erkeği yoktur. Kötülüğü kendilerine bir amaç olarak almışlardır. Bazı dinler tarafından tanrılaştırılmış varlıklardır.

2 Yorumlar

  1. turgay Şubat 20, 2019
    • Faruk Doğan Şubat 20, 2019

Bir Yanıt