ÖZGÜRLÜĞÜN TANIMI NEDİR?

ÖZGÜRLÜĞÜN TANIMI NEDİR?

SÖZLÜK:
Herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma durumu.
.
FELSEFE TERİMİ:
İnsanın, her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi istencine, kendi düşüncesine göre karar vermesi durumu.
.
KANT:
Negatif özgürlük yoksa, pozitif özgürlük de yok.
.
SCHOPENHAUER :
İstemenin ilkeleri; değişmez, öncesiz ve sonrasızdır, özgürdür.
.
NİETZSCHE :
 Özgürlük; değerlere hayır diyebilme durumu. Kişinin kendisini aşmasında zorunlu olarak geçtiği bir ara dönem.
.
A.CAMUS:
Absürdün bilincine varan insanın, kendisine sınır çizerek eylemde bulunması.
.
J.P.SARTRE:
 İnsan, kendi başına bırakılmıştır. Bu nedenle özgür olmaya mahkumdur.
.
 HUME:
Özgürlük var mıdır yok mudur ona bakmıyor. Sadece şunu anlarsak var şunu anlamazsak yok. Bu bizim özgürlüğe bakışımızla ilgilidir.
.
 AUGUSTİNUS:
Bir olanak olarak, antropolojik özgürlük var. İnsanların iyiyi ya da kötüyü seçmeleri ellerindedir.
.
TASAVVUF:
Küllî irade, sonsuz işleri birlikte dileyebilen ilâhî iradedir.
Cüz’i irade ise, bir anda ancak bir şey dileyebilen, iki şeye birlikte taallûk edemeyen insan iradesidir.
O nedenle de insan seçme özgürlüğünden sorumludur ve kendi seçimleri için Tanrı’yı mesul tutamaz.
.
KELİME MANASI:
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu. Serbestlik ve hürriyet olarak da bilinir
.
BANA GÖRE:
Her ne kadar maddesel olarak özgür olamazsakta ruhsal olarak özgürüz, her ne kadar hiyerarşi bir düzen olsa da her insan kendi evrenin merkezidir. Mutlu olamakta özgür olamasakta ağlamakta özgürüz. Sevilmekte özgür olamasakta sevmekte özgürüz. Hür düşüncelerin bazende karanlık mantığın özgürüyüz. Hem ölmek bu tutsak yaşamın en büyük özgürlüğüydü ve her varlık özgürdür bir yerden sonra… Cehennemde dahi olsa özgür, cennetde dahi olsa tutsaktır.
Bir müzik aleti çalmakta özgür olmasakta şarkı söylemekte özgürüz, iyilik yapmakta özgürüz. Bir piyano çalar gibi yazmakta özgürüz veya bir hayalde yaşayacak kadar özgürüz.bazende bir kalbe girecek kadar tutsak…

Bir Yanıt