İnsan Nedir

Felsefi sözler maddesel düşünceler ile okunmaz.

MADDESEL İNSAN:

Kütle, hacim ve eylemsizliği olan her şeye madde denir.

Yani yaşantısını bir eylemsizlik düzeyinde tutup düşüncesini sadece bir yer  kaplayan madde gibi tutan insandır. Uzay boşluğu veya ateş, su, hava ve toprak olarak düşüncesini materyalizmin üzerine kurmuş ve boyutsal olarak düşünürsek hiçliğin bi tık üst seviyesi diyebiliriz.

“Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise mâneviyatta kördür.

BİTKİSEL İNSAN:

Beyin fonksiyonları tamamen kaybolmuyor. Solunum fonksiyonu çalışıyor ama bilinç kapalı. Bu noktada kişi artık bakım hastasıdır. Yani hep ben, ben, ben diyen insan sıfatıdır.

Bulunduğu toprağa kökleriyle tutunan, gelişip döl veren, yaşama süresi dolduktan sonra kuruyarak varlığı sona eren yosun, ot, ağaç gibi canlı varlıklardır. Metafizik olarak ruha sahiplerdir ancak hiçbir zaman hayalini pratiğe dökemez.

…hayatta, sahipsiz, âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para … eder?

HAYVANSAL İNSAN:

Duyumsama ( canlıların dış veya iç uyarıcılarla etkilenmesi sonucunda oluşan deneyim. Duyu organları ve ilişkili sistemler bağlamında oluşur, dikkat-öncesi ve bilinç-öncesidir.) ve devinme (Dünya ekseninin 27.000 yılda bir tamamladığı 360 derecelik dönüşe verilen isimdir. Devinme, yatık yapıda olan Dünya’nın büyük oranda Güneş’in biraz da Ay’ın çekim etkisi nedeniyle ekliptiğini Ekvator’a doğru çeken kuvvetleri karşılamasından dolayı gerçekleşmektedir)  yeteneği olan canlı varlık.

Yani düşünemeyen ve başkalarının etkisi altında hayatını süren aklı bacakları arasında yaşayan ve başkalarının önderliğine muhtaç kişidir.

 

İNSANSI İNSAN:

İnsandan daha insan olan insan bedensel olarak bütün alem-i kainat ile aynı olsa da ruhani olarak Rab sistemindeki hiyerarşi düzende takva denilen üstünlük yani farkındalık olarak şekilleniyor.

Hiyerarşi düzlemde düşündüğünü anlayan ve yorumlayan tek varlıktır. Evrenin her zerresiyle alakalı farkındalık seviyesini boyutsal frekanslar ile yükselten ve yaradılış gereği ruhunda kodlu olan o bilgileri anlama yolunda uğraşan insandır.

İnsancılık oynayan insan sıfatından çıkmış deliliğin üst seviyesine çıkmış ve artık düşsel ve  mutlak boyutta yükselmiştir…

2 Yorumlar

  1. Bir dost Şubat 21, 2019

Bir Yanıt