İbni Sina Sözleri

Ne öğrendimse, secdede öğrendim.

Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.

Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir.

Ben öküzden korkarım, çünkü onun silahı var ama aklı yok.

Cahil bir hekim ölüm kampının yardımcısıdır.

Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır.

Bilim ve sanat uyuşamadığı ülkeyi terk eder.

Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır.

İtimata layık en büyük şey, akıl ve iyi ahlaktır.

Tıb ilmi ki beyte sığdırılmıştır. Ve söylemenin güzeli de kısa söylenmesindedir.

Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır.

Açıktır ki, önce var olmayıp sonra var olan her şey, kendinden başka bir şeyle belirlenir.

Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar.

Avam gördüğüne duyduğuna, havas her şeye inanır. Hassül havas ise inandıklarını yaşar.

Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.

Her kalbi kuvvetli olan çok sevinen olmadığı gibi, her çok sevinçlinin de kalbi kuvvetli değildir.

Hayatın genişliği, uzunluğundan daha önemlidir.

İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. O yüzden tıpta, hastalık ve sağlığın sebeplerini bilmemiz gerekir.

Dünya, aklı olup, dini olmayan adamlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.

Kendinin ne olduğunu bilen insan bazı kendini bilmezlerin onun hakkında söylediklerinden etki lenmez.

Şifasız hastalık yoktur irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.

Tıp, insan vücudunun hangi araçlarla iyileştiğine ve hangi müteharrikin insan vücudunu sağlıktan uzaklaştırdığını araştırır.

İyiliğin şartı beştir Tez olmalı gizli olmalı gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı.

İnsanın ruhu kandil bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir.

Az ye! Yedikten sonra hazmoluncaya kadar başka bir şey alma! Zira şifa yemeğin hazmol unmasındadır.

İbni Sina Sözleri 1

İhtiyarlığın rengi benim sakallarımın yanında bir ihtar nişanıdır ki bana yolsuz davranışlar, kötü işler yapmaya meydan kalmadığını bildirir.

Benim gönlümün kırılmaz sabrı senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim aşk yolunda ikimizde sert taşız.

Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir; fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez, onlar tek gözlüdür.

Ruhsal bir hayal gücü vardır. Bu güç, hastalıkları oluşturabileceği gibi, var olan rahatsızlıkları da ortadan kaldırabilir. Beden, ruhsal hayal gücünün emirlerine itaat etmek zorundadır.

Bir Yanıt