Gen nedir?

Genler, genom içindeki proteinleri kodlayan DNA’nın küçük bölümleridir. Göz ve saç rengi gibi bireysel özelliklerimiz için talimatlar içerirler. 

  • Bir gen DNA’nın küçük bir bölümüdür  belirli bir molekül, genellikle bir protein için talimatlar içeren.
  • Genlerin amacı  bilgi depolamaktır.
  • Her gen, bir organizmada ihtiyaç duyulan spesifik proteinleri oluşturmak için gerekli bilgileri içerir.
  • İnsan genomu 20.687 protein kodlayan gen içerir.
  • Genler alel denilen farklı şekillerde. 
  • İnsanlarda, belirli genlerin alelleri her kromozomda bir tane olmak üzere çiftler halinde (23 çift kromozomumuz var). Belirli bir genin allelleri aynı ise, organizma homozigot olarak tanımlanır  o gen için. Eğer farklılarsa organizma heterozigot olarak tanımlanır o gen için.
  • Bireyin fenotipi   sahip oldukları alellerin kombinasyonu ile belirlenir.
  • Örneğin, göz rengini belirleyen bir gen için birkaç farklı allel olabilir. Bir alel mavi gözlerle, diğeri kahverengi gözlerle sonuçlanabilir. Bireyin gözlerinin son rengi, sahip oldukları alellerin ve nasıl etkileştiklerine bağlı olacaktır.
  • Belirli bir alel ile ilişkili karakteristik bazen baskın olabilir veya çekinik.

Yorum yapın