3. Göz Nedir ?

3. Göz Nedir ?

Parapsikolojide akılcı ve yenilikçi olmalıyız. Daha çağdaş daha akılcı bir şekilde parapsikoloji ilerlemelidir. Gelenekleri aşmadan…
Bu bağlamda ezoterizmde, hermetizmde, spritüalizmde gelenek çizgisi aşılmamak koşuluyla, batı ve doğu ezoterizminde bu akımların ortaya çıktığı zamandaki insanların neye nasıl ne şekilde anlam yüklediklerini bilmemizde fayda var.

Bir kaynakça okunurken tam manasıyla konunun kavranabilmesi için şimdiki zamanlarımızda kirlenmiş bu bilgileri kirinden arındırabilmek için o dönemin düşünce yapısıyla düşünmek sizi doğruya götüren temiz bilgiye götüren kaynak olacaktır.
Elbette tek başına bu da yeterli değildir. Konunun iyice kavranabilmesi için yaşayıp tecrübe etmek gerekmektedir.

  1. Göz denilen olgu tarihi çok eskilere dayanan uygarlıklar ve bu uygarlıkların çevrelerini ve çevrelerindekileri olan biteni daha iyi kavramaktan ziyade o karanlık dönemlerde kendi karanlık iç dünyalarını bir nebze de olsa anlamlı bir şekilde aydınlatabilmek amacıyla kişiler tarafından servis edilen bilgidir.

  2. Göz ve bir figür olarak 3.göz bir çok uygarlıklarda resmedilmiş uygarlığın kendi iç dünyasına göre şekillenmiş zamanla bilgisel anlamda kirliliğe uğrayıp şimdilerde dejenere olmuş bir bilgidir. 3. Göz şimdilerde göz gibi algılanmakta, açık – kapalı gibi fonksiyonel eylemler ve düşüncesel olarak yanlış bir şekilde anlatılmaktadır.

Göz dediğimiz görmeye yarayan organdır. Eski insanların göze yükledikleri anlam görmenin daha çok ötesinde, görünmeyeni görmek, duyulmayanı duymak, bilinmeyeni bilmek ve anlamındadır. Şimdilerde bu anlamlar kirlenmiş sadece görme anlamı kalmıştır. Bu bilgiyi 3.göz bilgisinin ortaya ilk çıkış anındaki toplumların yapısını ve inanç sistemini, neyi ne şekilde düşündüklerini, nasıl anlamaya çalıştıklarını ve düşüncesel tepkilerini okumuş, yazmış ve hatta birebir olarak görmüş bir abiniz-arkadaşınız-kardeşiniz veya hocanız olarak sizlere anlatacağım…

Bu insanlar yaşadıkları çevrelerini anlamlandırırken neye nasıl anlam verecekleri konusunda derin derin düşündüler. Şuan bile elinizde henüz adı konulmamış bir dünya olsaydı ve dünyamızın içerisindeki her şeyin ne anlama geldiğini neyi ifade ettiğini ve buna göre nasıl bir sıfat yükleyeceğinizi seçmeniz için derin derin düşünmeniz gerekirdi. Bu şimdilerde yapılsa herkesin kararı farklı olur cep telefonun bir adı olmasaydı adına telefon diyebileceğimiz bir cihaz türetmeye kalksak ve bunun adı telefon olacak olsa telefonu asla bulamazdık. Herkes farklı bir isim söyleyecek düşüncesel manada hepimiz farklı kutuplarda olduğumuz için her kafadan farklı bir ses çıkacaktı.

Oysa bu insanlarda düşüncesel manada birlik vardı. Benzer şeyler düşünülüyor. Bütünlüğün düşüncesi alınıp bir anlam çıkarılıyordu ki, tanrıların doğuşu, 3.gözün ortaya çıkması bu sebeplere ve sonuçlara dayanmaktadır.
3. Gözün ne anlama geldiğini anlamak için eski uygarlıkların göze ne anlamlar yüklediğine bakalım.
– Gören
– Duyan
– Bilen
– Hisseden
– Var olan
– Sonsuz
– Konuşan
– Anlayan
– Mutlak
– Düşünen
Şuan anlıyoruz ki gözü sadece görme işlevini yüklemiyorlar.İlk uygarlıklar için “göz” aynı zaman da tanrının kendisi, tanrının gücü anlamına da gelmekte. Görmek bunlardan sadece biri… Hayal gücü yüksek uygarlıklar….

Üçüncü gözü ortaya çıkartırken hayal kurduklarında gördükleri görüntüyü gözün görme işlevini kullanarak gördüklerini düşünmüyorlardı. Hayallerinde hissettikleri aldıkları bilgileri, sezgilerini göze yüklediler. Hayal denilen büyük güç ancak bir gözle açıklanabilirdi 3. Göz ise hayal gözüdür. Hayalinizi görmenize, hissetmenize olanak sağlayan bir bilgidir üçüncü göz. Neden üçüncü kulak üçüncü burun veya ağız değil de üçüncü göz olduğunu şimdi anlamış bulunduk. Hayal kurabilen her insanın üçüncü gözü açıktır. Az öncede anlattığım gibi bir çoğunuzun merak ettiği varlıkları görmek, enerjileri görmek yukarıda saydığım özelliklerin sadece 1 tanesidir ve üçüncü gözün enerjisi hissedilen hayallerle desteklenmediği sürece varlıkları görmek oldukça zordur. Açık olması her işlevini kullanabileceğiz anlamına gelmediği gibi kullanamayacağınız anlamı da gelmez.Telepati yaparken 3. Gözünü kullanırsın hayal kurarken üçüncü gözünü kullanırsın. Aklında geçen şarkıyı radyoda duyarken üçüncü gözünü kullanırsın Bugün kötü bir şey olacak veya iyi bir şey olacağını hissederken hissettiğimiz manevi duyguların tamamı buradan gelir. Şiir yazarken, müzik çalarken kullanırsın farkında olsanızda olmasanızda kullanıyorsunuz.
Üçüncü göz açma meditasyonu tamamen yalan. Üçüncü gözü açan frekanslar uydurma. Eğer hayal kurabiliyorsanız üçüncü gözünüz açık… Müzik enstrumanı çalıyorsunuz diyelim bunun hayalle ne alakası var demeyin! Hayaller sadece görüntüden oluşmaz. Beynin hayal mekanizması daima açıktır. Siz görmek istediğinizde hayalinize aktarılır asla da kapanmaz. Düşüncelerimiz üçüncü gözümüzden gelir. Kısacası her şeyin temeli burada yatmaktadır.
Varlıkları ve enerjileri görmek için zaten açık olduğunu bir bilin önce meditasyon yapın hayalinizi hissedin geliştirin ki görebilesiniz. Karanlıkta olsun, gözleriniz kapalı olsun, sadece gözünüzü kapatın. Her gün 10 dakika bunu yapın. Sonra hayaliniz sizi yönlendireceksiniz.

Bir Yanıt